Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast


Oct 28, 2013

Git dyker upp överallt. I Windows Azure, i Visual Studio och naturligtvis om man börjar till på Open Source. För att få en riktigt bra introduktion av Git har jag den här gången bjudit in Carl Mäsak ifrån Edument för att prata Push, Pull, Commit, Github och annat spännande.

Länkar