Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast


Sep 16, 2013

Tillsammans med Magnus Timner och Mathias Olausson, båda ifrån Transcendent Group, diskuterar vi nyheterna i Visual Studio 2013 och Team Foundation Server 2013.

Länkar