Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast


Sep 10, 2013

Tillsammans med kollegan Tommy Sundling talar vi om en hel del guldkorn, både stora och små, i den nya versionen av Visual Studio.

Länkar

Along with the RC release today, we announced the VS 2013 RTM (Oct 18th) and launch dates (Nov 13th). Brian Harry