Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast


May 27, 2013

T4 är ett av de mest gömda verktygen som finns i Visual Studio. Med detta verktyg kan man skapa ny kod när man kompilerar sitt projekt. I det här avsnittet av Dev.Cast intervjuar jag Mårten Rånge för att förstå varför detta verktyg är så bra och vad du och jag kan använda det till.

LÄNKAR

http://www.olegsych.com/
http://www.tangible-engineering.com/home.html
https://github.com/mrange/t4include/