Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast


Mar 4, 2013

Jag diskuterar idag med Magnus Mårtensson (Active Solutions), MVP för Azure, om hur kunder bland annat använder Azure idag. Vi går igenom de olika delarna och hur kunder använder dem för att skapa verkliga lösningar.