Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast


Feb 11, 2013

Många av oss som har jobbat med webbutveckling har vuxit upp med ASP och sedan ASP.NET. Men om man tänker efer är det en teknologi som verkligen har utvecklats sedan det lanserades som ASP+. Fredrik Normén (Squeed) och jag tänker tillbaka, diskuterar vad som gäller idag och vad som kanske kan hända imorgon.