Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast


Feb 4, 2013

Vad händer med mjukvaruarkitekturen när nya förutsättningar och trender dyker upp? Vad har hänt med SOA (Service Oriented Architecture) och andra frågor diskuterar jag med Sten Sundblad, en av nestorerna inom mjukvaruarkitektur i Sverige.