Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast


Jan 14, 2013

Håll i hatten för idag diskuterar jag tillsammans med Sergio Molero autenticiering, dess historia och hur man på bästa sätt implementerar det idag. Det blir en åkning bland MD5-hashar, Identity Providers, Katalogtjänster, OAuth och mycket annat.