Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast


Dec 17, 2012

BizTalk Server, den gamla trotjänaren i många företag, har under hösten till och med ryktats att den skulle vara en död produkt ifrån Microsoft. Men ingenting är mer fel, hävdar Johan Hedberg, expert på bland annat BizTalk på Enfo, i denna intervju.

I denna intervju går vi igenom hälsoläget för Biztalk och tittar framåt på nästa version av servern, med namnet BizTalk Server 2013.

"Ryktet om min död är starkt överdrivet."

Mark Twain