Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast


Dec 10, 2012

Max Nilsson ifrån Filimundus gästar oss i vår virtuella Skypestudio för att diskutera marknaden för mobila spel och hur de använder spelmotorn Unity för att utveckla dem.

För er som inte känner Filimundus, så är det ett spelbolag som har utvecklat flera lyckade spel för iOS och Android, och nu även Windows 8. De mest kända är ett antal Pettsonspel och spel med Pippi Långstrump.