Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast


Nov 12, 2012

I det här avsnittet försöker jag tillsammans med Jimmy Nilsson (Factor10), Per Rovegård (Factor10) och Marcus Grenängen (Skype) se ut över vårt utvecklingslandskap och se vad som hänt under de senaste åren och vad som är hett nu och framåt. Vi berör ämnen såsom testdriven utveckling, NoSQL, Scrum, nya språk och mycket annat.