Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast


Nov 6, 2012

Efter att ha jagat några av deltagarna ifrån Microsofts Buildkonferens så fick jag till slut tag på Johan Lindfors, Coderox, och Cecilia Wirén, Active Solution. Båda jet-laggade, men snälla att ställa upp.

Med dem fick jag möjlighet att stilla min nyfikenhet om hur det verkligen var på Buildkonferensen. Hur är den nya plattan Windows RT; hur var sessionerna och kvällarna och den viktigaste frågan hur luktade det i tälten.

Allt får vi svar på i detta avsnitt.

Länkar