Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast


Sep 18, 2012

I veckans avsnitt av Dev.Cast diskuterar jag tillsammans med Tess Ferrandez om fördelarna med Windows 8 och dess Windows Store för utvecklare.

Länkar