Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast

Nov 24, 2015

(Ursäkta min engelska titel, men jag kunde inte låta bli.)

Dataanalys eller Data Science är tillsammans med Big Data ett nytt ord som många av oss börjar slänga sig med. Jag har stor respekt för detta område och har närmat mig det som en katt kring het gröt. Men i det här avsnittet av min podcast skall jag...


Nov 18, 2015

Hur länge lever din kod egentligen och hur hanterar du gammal kod? Detta är frågor som Karoline Klever har funderat över och också intervjuat andra om.

Detta är en spännande diskussion om hur vi som utvecklare hanterar vårt hantverk. Karlone hävdar att vi ibland är för mycket lekstuga.

Håller du med eller...


Nov 11, 2015

Cake är ett nytt bygghanteringssystem, där man kan använda sig av C# för att skriva sina byggskript. Det är naturligtvis Open Source och ett par svenskar är ledare för projektet: Patrik Svensson och Mattias Karlsson.

I det här avsnittet diskuterar jag med dem om detta system och varför man skall använda just...


Nov 3, 2015

Docker, and especially containers, is very trendy right now. Many people talk about it, some play around with it and some (few?) are using it in production.

It is of course possible to run containers in Microsoft Azure. But not only that, soon a new service, Azure Container Service, is available that makes it easier....