Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast

Feb 16, 2015

“Strömmingsanalys” som vi kallar det i vår dokumentation, handlar om hur man kan aktivt analysera en ström av data. Det är en spännande funktion i Azure att använda vid vissa typer av användningsfall. Det kan exempelvis vara vid vissa typer av larm eller annat som måste åtgärdas.

Jag intervjuar Alan Smith...


Feb 9, 2015

Att lasttesta sina system är något eftertraktat, men inte alltid så lätt att utföra på ett rätt sätt. För att reda ut hur man kan lasttesta i sin utvecklingsprocess har jag den här gången intervjuat Christian Gerdes ifrån Lights in Line. Han kan allt om detta ämne och han har ett antal goda råd som han...


Feb 3, 2015

Join me in this interesting discussion with Chris Klug and Niall Merrigan about how different cultures impact our work as software developers. We discuss everything from keyboard layouts and coding standards to salaries and dressing codes.

This podcast is recording before a living audience at the SweTugg conference...