Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast

Apr 29, 2013

I think it was three years ago that I last did an interview with Julie Lerman on Entity Framework. At the time, it had just released version 2.0 and started to take up the fight against NHibernate. Now, three years later, I wonder what's happened since then? Does Entity Framework maturity in a good way, or has it been...


Apr 22, 2013

Nothing has changed! Everything has changed!

Microsoft and the open source community has often been seen as cats and dogs, enemies to each other. While it may have been so before, a lot had happened in the past few years. Microsoft has released its own projects, such as F#, Entity Framework, ASP.NET MVC, Web API and...


Apr 15, 2013

Ånyo har jag fått besök i min virtuella studio av Marcus Hammarberg, en av mina open source korrespondenter, för att diskutera ett ramverk som heter Simple.Data. Och frågan är om det räcker med ett sådant ramverk istället för de OR-mappers som har varit populära under de senaste åren, främst NHibernate och


Apr 8, 2013

Iris Classon är en mycket spännande person att träffa. Hon har helt bytt karriär ifrån att vara dietist till att bli programmerare och hon verkligen älskar att koda. Hon har på två år byggt upp en mycket populär blogg och redan blivit en omtyckt talare.

Nu har hon precis också blivit MVP (Most Valued Person)...


Apr 2, 2013

Gränsen mellan feta klienter och tunna klienter suddas mer och mer ut. Med Single-page Applications har webbapplikationer verkligen fått samma funktionalitet som mer traditionella klienter skrivna i Microsoft .NET eller Java tidigare var ensamma om.

I detta avsnitt av Dev.Cast diskuterar jag med Emil Cardell för att...