Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast

Mar 22, 2013

Jag gillar skarpt Azure Mobile Services, vilket är en backend för dina appar, oberoende av plattform. Skrivet med hjälp av node.js och ger stöd för tabeller, autentisering, notifieringar och batchjobb.

Jag har intervjuat Kirill Gavrylyuk, som arbetar i teamet som utvecklar Azure Mobile Services. Håll i hatten för...


Mar 18, 2013

För många av oss som varit med länge och skrivit applikationer så kan det låta lite konstigt, till och med fel, att använda sig av ett dynamiskt språk på serversidan och ändå mer att det är Javascript. (Då glömmer vi visserligen väldigt lätt ASP där man använde sig av VB-script på serversidan.)

Men med...


Mar 11, 2013

Hur har API:er såsom Twitters, Facebook och andra utvecklats under årens lopp? Hur är det med REST och SOAP?  Hur utvecklar man egna och hur tjänar man pengar på dem? Dessa frågor och många mer diskuterar jag tillsammans med Andreas Krohn ifrån Dopter. Andreas bloggar på mashup.se och är en av initiativtagarna...


Mar 4, 2013

Jag diskuterar idag med Magnus Mårtensson (Active Solutions), MVP för Azure, om hur kunder bland annat använder Azure idag. Vi går igenom de olika delarna och hur kunder använder dem för att skapa verkliga...