Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast

Dec 16, 2013

Blendis still for many a hidden gem to be discovered. With Blend you have an excellent tool to create your user interfaces for your program and apps.

Today Danwei Tran Luciani have invited Unni Ravindranathan a senior program manager lead on the Xaml tools team to talk about Blend...


Dec 9, 2013

I love Monaco, and then I don't mean the city. I love the new online editor that can be used to edit files on your Azure Web Sites. It is advanced and you can edit all kind of files, including HTML, CSS, Javascript, ASP.NET and PHP. And it also has git support and other goodies.

In todays podcast I discuss Monaco with...


Dec 2, 2013

Jag tänkte i det här avsnittet diskutera med två kollegor Michael Anderberg och Joachim Nässlander, som båda jobbar med administratörerna (eller det vi kallar dem IT-Proffs), om saker som de jobbar med och som kan vara intressanta för oss som utvecklare att veta.


Nov 25, 2013


CoderDojo
är en irländsk, global och ideell rörelse med klubbar för barn och ungdomar som vill lära sig att programmera.

Jag har träffat två av lärarna i denna spännande förening, Michael Tayler och Erik Olsson. Vi diskuterar inte bara vad föreningen gör utan också bland annat Scratch och det aktuella...


Nov 18, 2013

Asynkron programmering är mycket viktigt men inte alltid så enkelt att göra på ett bra sätt. Microsoft har satsat mycket kraft för att underlätta detta för oss utvecklare. Detta bland annat för att våra användargränssnitt inte längre skall hänga sig.

Med hjälp av Peter Bryntesson och Anders Thun gräver...