Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast

Nov 26, 2012

Fler och fler börjar intressera sig för att förflytta sina tjänster, helt eller dela av, till molnet. Men för många av oss finns det fortfarande en osäkerhet om hur säkert detta är. Det finns naturligtvis en pågående diskussion om detta. För att lyssna in till den har jag bjudit in Daniel Akenine, Microsoft,...


Nov 21, 2012

Ett ett antal podcast kommer jag att intervjua utvecklare för att diskutera sina projekt. Vi diskuterar bland annat vad som gått bra och vad som gått mindre bra, vilka verktyg som använts och hur arkitekturen ser ut. Vill du vara med i en sådan podcast så hör av dig till mig, Dag König, dagk@microsoft.com, och...


Nov 12, 2012

I det här avsnittet försöker jag tillsammans med Jimmy Nilsson (Factor10), Per Rovegård (Factor10) och Marcus Grenängen (Skype) se ut över vårt utvecklingslandskap och se vad som hänt under de senaste åren och vad som är hett nu och framåt. Vi berör ämnen såsom testdriven utveckling, NoSQL, Scrum, nya...


Nov 6, 2012

Efter att ha jagat några av deltagarna ifrån Microsofts Buildkonferens så fick jag till slut tag på Johan Lindfors, Coderox, och Cecilia Wirén, Active Solution. Båda jet-laggade, men snälla att ställa upp.

Med dem fick jag möjlighet att stilla min nyfikenhet om hur det verkligen var på Buildkonferensen. Hur...