Preview Mode Links will not work in preview mode

Dev.Cast

Oct 29, 2012

ALM, det vill säga Application Lifecycle Management, är något som varje ny version av Visual Studio, sedan 2005, vuxit med så det knakar. Det är system och funktioner för källkodshantering, ärendehantering, testning, rapporter och mycket annat. Allt detta för att underlätta ett utvecklingsprojekts alla...


Oct 22, 2012

Testare, de som kvalitetssäkrar det som jag gjort, är några av de osjungna hjältarna i ett utvecklingsprojekt. En av dessa är Hans Wallentin, som nu jobbar som Testexpert för Visual Studio. Jag fångade honom för att fråga vad som har hänt i den nya versionen, Visual Studio 2012, när det gäller...


Oct 15, 2012

Windows Azure, Microsofts molnplattform, utvecklas fort och det har hänt mycket på det senaste året. Jag ville ha en genomgång av detta så jag jag har har i detta avsnittet av Dev.Cast bjudit in Björn Eriksen för att prata om Windows Azure.

Länkar


Oct 8, 2012

Windows 8 innebär inte endast ett nytt API för att skriva appar för utan, nästan mer, en ny design att förhålla sig till. I Windows 8 får vi för första gången möjlighet att skriva appar som är gjorda för touch first och för plattor. I detta avsnitt diskuterar  jag med Danwei Tran Luciani om vad som kan...


Oct 1, 2012

Jag har den här gången bjudit in Mikael Söderström att diskutera hur man skriver appar för Windows 8 med Html och JavaScript. Jag utmanade honom nämligen för en liten tid sedan att göra en app med hjälp av dessa tekniker. Mikael har god kunskap och erfarenhet hur det är att just använda sig av dessa tekniker...